Vanemallohvitseride keskastmekursus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised, oskused ja hoiakud teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabivanemallohvitserina ja allüksuse väljaõppe korraldajana.
Toimumise aeg: 24.07.2020 - 08.08.2020
Kontaktpäev:
  • Kontakttund (08.08.2020 08:00 - 08.08.2020 18:00)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 432 akad. tundi
  • Auditoorne: 400 akad. tundi
  • Praktiline: 16 akad. tundi
  • Iseseisev töö: 16 akad. tundi
Osalejate arv: 30 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Kaitseväe Akadeemia
Projektijuht: Marilin Saaroja, marilin.saaroja@mil.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Kaitseväe Akadeemia
Aadress: Riia tn 12 , Tartu linn, 51013 , Tartu maakond, Eesti
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1) teab Eesti riigikaitse põhimõtteid ja protseduure;

2) teab 20. sajandi peamisi sõjalisi konflikte kaasa arvatud Eesti territooriumil toimunuid;

3) mõistab enda kui sõjaväelise juhi rolli alluvate/kolleegide käitumises; 4) mõistab staabivanemallohvitseri rolli ja ülesandeid jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis nii rahu kui sõja ajal;

5) oskab korraldada väljaõpet allüksuses ning planeerida ja läbi viia kuni kompanii suuruse üksuse väliharjutusi.

Sihtgrupid: Sõjaväelased
Eesmärgid: Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised,
oskused ja hoiakud teenistuseks jalaväepataljoni ja
jalaväebrigaadi staabivanemallohvitserina ja allüksuse
väljaõppe korraldajana
Sisukirjeldus:

Õppekava koosneb järgmistest moodulitest: 1) juhtimise moodul (312 tundi);

2) pedagoogikamoodul (120 tundi).

Õppevorm: kombineeritud
Osalemise/ alustamise eeldused: 1) Eesti Vabariigi kodakondsus.
2) Läbitud vanemallohvitseride põhikursus (endine
baaskursus).
3) Vähemalt 6 aastat teenistust vanemallohvitserina.
4) Väeüksuse ülema positiivne iseloomustus.
5) KVPS personaliosakonna taotlus kursusele arvamiseks.
Lõpetamise tingimused:

Õppekava täitmiseks on vaja osaleda õppetöös vähemalt 90% ulatuses ja saada kõikides hinnatavates ainetes positiivne tulemus. 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Sõjandus ja riigikaitse
Juhtimise moodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.07.2020 - 02.08.2020
Toimumise koht: Kaitseväe Akadeemia
Aadress: Riia tn 12 , Tartu linn, 51013 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: 1) teab jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabi töökorraldust;
2) teab staabivanemallohvitseri ülesandeid jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi
staabis;
3) oskab ennast argumenteeritult väljendada;
Õppevorm: kombineeritud
Maht: 312.00 akad. tundi

Vaata vähem

Pedagoogikamoodul - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.07.2020 - 30.07.2020
Toimumise koht: Kaitseväe Akadeemia
Aadress: Riia tn 12 , Tartu linn, 51013 , Tartu maakond, Eesti

Vaata detailset infot

Mooduli õpiväljundid: 1) oskab planeerida ja läbi viia allüksuse väljaõpet vastavalt ette antud
tingimustele;
2) oskab korraldada väliharjutusi
Õppevorm: auditoorne
Maht: 120.00 akad. tundi

Vaata vähem

Kontakttund - Üldinfo
Toimumise aeg: 08.08.2020 08:00 - 08.08.2020 18:00
Toimumise koht: Kaitseväe Akadeemia
Aadress: Riia tn 12 , Tartu linn, 51013 , Tartu maakond, Eesti

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisukirjeldus: 0800-1200 - teema 1
1200-1300 - teema 2

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse