Andmebaaside loomine ja kasutamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus koolitus annab praktilised oskused SQL võimaluste kasutamiseks, andmesisestusvormide loomiseks ja aruannete kujundamiseks.
Toimumise aeg: 07.09.2020 - 14.09.2020
Registreerimine avatud 23.01.2020
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (07.09.2020 13:00 - 07.09.2020 16:15)
 • 2. kontaktpäev (10.09.2020 13:00 - 10.09.2020 16:15)
 • 3. kontaktpäev (14.09.2020 13:00 - 14.09.2020 16:15)
Läbiviimise keel eesti keel
Maht: 12 akad. tundi
 • Auditoorne: 4 akad. tundi
 • Praktiline: 8 akad. tundi
Osalejate arv: 4 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 135 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Enne registreerumist tutvu kindlasti koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Maive Türkel, maive.turkel@tktk.ee, tel: 322 3566
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • oskab kasutada sobivaid andmete formaate, võtmeid, indekseid ning päringuid lihtsaandmebaasi kujundamisel;
 • oskab kasutada päringukeelt andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks;
 • rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks.
Sihtgrupid: koolitusele on oodatud arvutikasutajad, kes soovivad tundma õppida andmebaaside loomist, selle haldamist ja päringute koostamist.
Eesmärgid: anda teadmised ja oskused andmebaasi loomisest ja kasutamisest
Sisukirjeldus:
 • Andmebaasisüsteemi SQL põhiobjektid. Andmebaasi koostamise alused. Personaliarvestuse andmetabelite koostamine. Väljade tüübid. Võtmed. Andmete sisestamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine tabelis. Relatsioonide kirjeldamine. Vormide koostamine. Alamvormide kasutamine.
 • Päringute koostamine. Andmete sorteerimine ja filtreerimine. Mitme tabeli kasutamine. Päringute koostamine. Avaldise koostamine. Aruannete koostamine ja kujundamine (sooline ja vanuseline jaotus, keskmised jms). Menüüd. Andmebaasi hooldamine, kasutajate õigused.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetööks kasutatakse õpperuume, mis on varustatud vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega. Koolitusruumid (sh õppetehnika) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.
Hindamisviisid: praktiline ülesanne
Osalemise eeldus: arvutikasutamise baasoskus
Lõpetamise tingimused:

Osavõtt auditoorsest õppetööst ja praktilise ülesande lahendamine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Märksõnad: andmebaasisüsteemi MS Access, päringute koostamine, andmebaaside hooldamine.
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 07.09.2020 13:00 - 07.09.2020 16:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.09.2020 13:00 - 10.09.2020 16:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.09.2020 13:00 - 14.09.2020 16:15
Koolitajad: Meelis Rebane (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Toimumise koht: Tallinna Tehnikakõrgkool
Aadress: Rohuaia tn 12, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti
URL: http://www.tktk.ee

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse