Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika – ravijuhendi koolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse eesmärgiks on anda õppijale teadmised unehäirete esmasest diagnostikast.
Toimumise aeg: 30.10.2020 - 30.10.2020
Registreerimine avatud 11.12.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 5 akad. tundi
 • Auditoorne: 5 akad. tundi
Osalejate arv: 50 kuni 60 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitus on osalejatele tasuta ja seda rahastab Eesti Haigekassa.

Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Vaatlev partner: Eesti Haigekassa
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Aadress: Nooruse tn 5, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti
URL: https://www.nooruse.ee/et
Lisainfo: Koolituse kellaajad on 11.15-16.45.
Koolitajad on dr Moonika Viigimäe ja dr Tuuliki Hion.
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • teab unetuse anamneesi kogumise põhimõtteid ja riskitegureid;
 • teab, mis on unepäevik ja diferentsiaaldiagnostiline küsimustik (SDS-CL25);
 • on kursis unehäirete ja nende esmase diagnostikaga.
Sihtgrupid: Meditsiini- ja tervishoiutöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, logopeedid
Sisukirjeldus:
 • Unetuse anamnees ja riskitegurid;
 • unepäevik ja diferentsiaaldiagnostiline küsimustik (SDS-CL25);
 • unehäired ja nende esmane diagnostika;
 • unetus;
 • uneaegsed hingamishäired;
 • liigunisus;
 • une-ärkveloleku rütmihäired, uneaegsed liigutushäired, parasomniad.
Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Loenguruum
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitteeristavat hindamist ja õpiväljundite saavutamise hindamiseks viiakse läbi arutelusid ja juhtumi analüüse.
Lõpetamise tingimused:

Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus. Õpiväljundid mitteomandanud õppijale väljastatakse tõend.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Õppematerjalide loend: Ravijuhend „Täiskasvanute unehäirete esmane diagnostika“ https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/16/taiskasvanute-unehairete-esmane-diagnostika
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: Töökogemus valdkonnas, Haigekassa unehäirete esmase diagnostika ravijuhendi töörühmas osalemise kogemus.
Õppekavarühm: Meditsiin

Registreeri

Tagasi kalendrisse