Registreerumine:

Sisseastumisprotsessi metoodika, 11.06.2019 - 12.06.2019

Täpsem info

Koolitus on mõeldud kutseõppeasutuste vastuvõtukomisjoni liikmetele, et jagada mõtteid ja saada uusi teadmisi, kuidas vastuvõtuprotsessi paremini korraldada ja kuidas pakkuda sisseastujatele parim võimalus õpitee alustamiseks.

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info