3D-modelleerimine ja 2D-joonestamine

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Joonestamise ja 3D modelleerimise aluste õppimine
Toimumise aeg: 23.09.2019 - 30.09.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 36 akad. tundi
 • Auditoorne: 8 akad. tundi
 • Praktiline: 28 akad. tundi
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 365,4 €
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Tartu Kunstikool
Projektijuht: Maria Lang, maria.lang@tartukunstikool.ee, tel: 37253424196
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Tunneb mahtmodelleerimistarkvara kasutajaliidest ning saab aru mahtmodelleerimise põhimõtetest
 • Tunneb mahtmodelleerimistarkvara põhitööriistu ning oskab nende abil luua lihtsamaid 3D-objekte
 • Oskab objekte kujutada kolmvaates ja ristisomeetrias
 • Oskab vaateid nõuetekohaselt paigutada ja rakendada erinevaid kujutamisvõtteid
 • Tunneb joonise formaate, teab, mis on mõõtkava
 • Oskab jooniseid etteantud mõõtkavas koostada
 • Tunneb erinevaid joonisetüüpe
Sihtgrupid: Tootmisettevõtete töötajad, eraettevõtjad, tootearendajad, vabakutselised, kellel on tarvis vormistada tehnilisi jooniseid.
Haridustasemed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Kursusel omandatud teadmisi saab kasutada väga paljude valdkondade töötajatel (eriti tootmise ja tootearendusega seotud valdkonnas), kellel on tarvis visuaalselt informatsiooni jooniste või eskiiside kujul vahetada.
Sisukirjeldus:

Tehniline joonestamine nii, nagu see tänapäeval tegelikult käib - luuakse mahtmudel, mille põhjal genereeritakse kujutised, mõõtmestatakse ja lisatakse muu vajalik sümboolika. Tarkvarana kasutame mõnda soodsamat mahtmodelleerimistarkvara, millel on olemas ka tasuta hariduslikul eesmärgil kasutatav versioon (OnShape, Fusion 360 vms). Olles kursis ühe mahtmodelleerimise tarkvaraga on omandatud teadmisi võimalik rakendada ka teiste tarkvarade peal (mida parasjagu mingis ettevõttes just kasutatakse) ning jätkata iseseisvaid õpinguid ka kursusel õpitud tarkvara baasil.

Koolituse programm koosneb laias laastus kahest omavahel seotud teemast:  

  • mahtmodelleerimise õpe;
  • tehniliste jooniste vormistamine.
  Õppevorm: kombineeritud
  Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub Tartu Kunstikooli õppeklassis, kus on olemas vajalik õppetehnika ja esmased õppevahendid.
  Koolitusel võib soovi korral osaleda isikliku arvutiga.
  Hindamisviisid: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd.
  Osalemise eeldus: Arvuti kasutamise oskus.
  Soovitatav on inglise keele oskus (vm võõrkeele oskus)
  Lõpetamise tingimused:

  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemasti 70% ja on saavutanud õpiväljundid.


  Dokumendi tüüp: Tunnistus
  Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Siim Leiten
  TTÜ tootearendus (bakalaureuse kraad), mehaanikainsener, 13 aastat kogemust mahtmodelleerimistarkvaradega (Solidworks, Fusion 360, Onshape, Solid Edge), kutseõpetaja ja koolitaja (CADfoorum MTÜ) alates 2011.aastast.
  Õppekavarühm: Moe-, sise- ja tööstusdisain

  Tagasi kalendrisse