DigiKiirendi rätsepakoolitus Vaimastvere Koolis

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse käigus tutvub õpetaja uute digivahenditega ning õpib neid kasutama oma igapäevases töös õpilastega.
Toimumise aeg: 22.03.2019 - 17.05.2019
Tellimuskoolitus
Läbiviimise keel --
Maht: 30 akad. tundi
 • Auditoorne: 16 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 14 akad. tundi
Osalejate arv: 3 kuni 18 osalejat
Hind osalejale: 140 €
Osalemise tingimused ja hinnainfo:

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale pedagoogilisele personalile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et see läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: HITSA
Projektijuht: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Õpisündmuse veebilink: http://www.vaimastverepk.edu.ee/
Toimumise koht
Toimumise koht: Vaimastvere Kool
Aadress: Jõgeva vald, 48446 , Jõgeva maakond, Eesti
Lisainfo: 22.03.2019 14:00-17:15
05.04.2019 14:00-17:15
26.04.2019 09:00-12:00
17.05.2019 14:00-17:15
Kood: HITSA_DK-RK JÕVA
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • kohandab internetist leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid, hindab õppijate õpitulemusi (ISTE 1.1.2)
 • valib õppetööks sobivaid rakendusi, tagamaks ligipääsu erinevate operatsioonisüsteemidega nutiseadmetele (ISTE 4 b, 2a, 3a)
 • kasutab erinevaid rakendusi ühistööks ja testimiseks (ISTE 1 c)
 • kasutab õppetöös veebipõhist õpikeskkonda - veebitahvel, blogi, koduleht, Google Drive jne (ISTE 2.2.2)
 • kasutab õpilastega veebipõhist õppevara, sh äpid, metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös (ISTE 2a; 2b; 2c; 4b)
 • kasutab IKT vahendeid staatilise ja interaktiivse õppevara koostamisel (ISTE 1a; 5a)
 • koostab IKT-d kasutades valitud ülesannete tüüpidega erineva raskusastmega ülesandeid lähtudes õppija erivajadustest(ISTE 2.c) (ISTE 4.b)
 • kohandab ja koostab sobivaid õppematerjale oma aines tööks õpiraskustega õppijaga (ISTE 2.c) (ISTE 4.b)
Eesmärgid: Koolituse läbimine aitab osalejal ühendada oma ainealased ja pedagoogilised teadmised ning oskused tehnoloogia kasutamisega, et arendada seeläbi õppijate digipädevusi.
Sisukirjeldus:

Koolil on oluline roll ennastjuhtiva digipädeva õppija kujundamisel. Tänapäeval on õppijal ja õpetajal võimalik kasutada mitmekülgseid võimalusi õppimise toetamiseks. Õpetaja avatud lähenemine ja oskuslik ning eesmärgipärane õppija digivahendite kasutama suunamine võimaldavad edukalt hakkama saada infoüshiskonnas.

Õpisündmuse teemad:
 • Koostöö veebis ja enesekontrollitestid
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT
 • Elektroonilise töölehe loomine
 • Hindamist toetavad vahendid
Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija:

 • on osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;   
 • on sooritanud iseseisva töö vastavalt õpijuhisele ja esitanud selle tähtaegselt.
Dokumendi tüüp: Tunnistus

Tagasi kalendrisse