Äriühingu juhtimise õiguslikud aspektid

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Äriühinguõiguse juhtimise õiguslike aspektide arvestamine koostöös AS Eesti Vanglatööstusega.
Toimumise aeg: 15.08.2019 - 16.08.2019
Registreerimine avatud alates 12.08.2019
Läbiviimise keel --
Maht: 6 akad. tundi
  • Auditoorne: 6 akad. tundi
Osalejate arv: 10 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Hinnainfo ja osalemise tingimused:
Enne registreerumist tutvu kindlasti konkreetse korraldaja koolitusel osalemise tingimustega.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Projektijuht: Heidi Paukson, heidi.paukson@sisekaitse.ee
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • teab juhtorgani liikmete õiguste ja kohustuste õiguslikku raamistikku
  • teab juhtorgani liikmete õiguste ja kohustustega seotud olulisemat kohtupraktikat
  • rakendab koolitusel saadud teadmisi ise juhtorgani liikmena kui ka teiste juhtorgani liikmete tegevuse hindamisel
Sihtgrupid: AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu liikmed ja vanglate juristid
Sisukirjeldus:
  • Aktsiaseltsi tegevust reguleerivad õigusaktid ja tavanormid (hea ühingujuhtimise tava).
  • Riigi osalemist reguleerivad õigusaktid.
  • Juhtorgani liikmete õiguslik seisund
  • Aktsiaseltsi organisatsioon  


Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub auditooriumis, mis on varustatud kaasaegsete õppevahenditega.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalenutele väljastas Tartu Ülikool tõendid elektrooniliselt.

Dokumendi tüüp: Tõend
Õppematerjalide loend: Puudub
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad õiguse valdkonnas ja vähemalt 5 aastane täiskasvanute õpetamise kogemus äriühingu õiguse valdkonnas.
Õppekavarühm: Õigus

Tagasi kalendrisse