Registreerimine:

Digipedagoogilised lahendused: digiõpe lasteaias, 11.10.2019 - 08.11.2019

Täpsem info

Koolituse eesmärgiks on toetada õpetajate digitaalse kirjaoskusega seotud teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning õpetaja kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamisele, õppimise ja arengu toetamisele, kutset läbivatele komp

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerimisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info