Registreerimine:

Digipedagoogilised lahendused õppetöös, 24.10.2019 - 21.11.2019

Täpsem info

Koolituse eesmärgiks on suunata õpetajaid planeerima digivahendite kasutamist lähtuvalt digipedagoogika põhimõtetest, et läbi selle toetada õppekavalisi eesmärke ja õpetajate kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamis

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada
Teavitus Sinu registreerimisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info