Registreerumine:

Digipedagoogilised lahendused õppetöös, 24.10.2019 - 21.11.2019

Täpsem info

Koolituse eesmärgiks on suunata õpetajaid planeerima digivahendite kasutamist lähtuvalt digipedagoogika põhimõtetest, et läbi selle toetada õppekavalisi eesmärke ja õpetajate kutsestandardi kompetentse, mis on suunatud õpi- ja õpetamisetegevuse kavandamis

Tähelepanu! Juhan on liidestatud äriregistriga. Kui Sinu asutust ei ole Juhani andmebaasis, otsi asutust äriregistrist.
Teavitus Sinu registreerumisest saadetakse ka Su asutuse juhile
Sinu andmed
Tööandja info

Tagasi õpisündmuse juurde