Koolitusportfell

Täpsem info
Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis -
3D-modelleerimine ja 2D-joonestamine -
Abiõpetaja ja tugiisiku juhendamine lasteaiaõpetaja poolt erivajadustega laste kaasamisel. -
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aktiivse suhtlemise mitu palet (Draamaõpe) õpetaja
Aktiivõppemeetodid e-õppes õpetaja
Alarmsõidukijuhi täienduskoolitus -
Algatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides õpetaja
Alustavate juhtide arenguprogramm 2016-2017 haridusasutuse juht
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi