Aiandusteraapia põhimõtete kasutamine avalikus ruumis

Üldinfo
Maht: 24 akad. tundi
  • Auditoorne: 24 akad. tundi
Hind osalejale: 90.00
Osalejate arv: 10 kuni 15 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • tunneb aiandusteraapia põhimõtteid;
  • tunneb aiandusteraapia meetodeid;
  • teab, kuidas aiandusteraapia mõtteid kasutada erivajadusega inimestega töötamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: Eraisikud-huvilised, kogukonnaaedade loojad, kooliaedade loojad jne.
Sisukirjeldus:

Teemad:

1. aiandusteraapia põhimõtted;

2. aiandusteraapia meetodid ja tõenduspõhisus;

3. aiandusteraapias kasutatavate taimede omadused ja mõju inimesele;

4. aiandusteraapia sobivus erivajadustega inimestele ja klientide valiku põhimõtted.

Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub nii teoreetilise õppena klassiruumis kui ka praktiliste tegevuste kaudu. Praktilised tegevused: taimede omaduste õppimine nende kasvukeskkonnas, ühe kliendi juhtumi lahendamine grupitööna sisetingimustes ruumi kujundamise kaudu aiandusteraapiast lähtuvalt.
Hindamisviisid: Koolitusel kasutatakse mitte-eristavat hindamist ja õpiväljundite omandamist kontrollitakse arutelude ja praktilise töö käigus.
Lõpetamise tingimused:

Õppija osaleb õppetöös vähemalt 70% ja on omandanud õpiväljundid.

Dokumendi tüüp: Tunnistus või tõend
Läbiviimise keel eesti keel
Õppekavarühm: Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine
Korraldav asutus: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Projektijuht: Liis Johanson, liis.johanson@ttk.ee
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli