Alustavate juhtide arenguprogramm 2016-2017

Üldinfo
Maht: 212 akad. tundi
 • Auditoorne: 150 akad. tundi
 • Praktiline: 50 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 12 akad. tundi
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 1 kuni 16 osalejat
Kirjeldus
Kompetentsi mudel Haridusasutuse juhi kompetentsimudel
Õpiväljundid:

Arenguprogrammi läbinud osaleja:

 • Orienteerub Eesti haridussüsteemis;
 • Mõistab oma rolli õppimise juhina ning on arendanud selleks vajalikke juhtimisoskusi;
 • On süvendanud arusaamu vajadusest soodustada kõikide õpilaste õppimist ja arengut;
 • Mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi professionaalset arengut toetava keskkonna loomiseks;
 • Teadvustab organisatsiooni diagnostika vajalikkust ning oskab saadud andmeid kasutada organisatsiooni arenguks;
 • Omab teadmisi strateegilisest planeerimisest ning muutuste juhtimisest;
 • Oskab luua kooli arenguks vajalikke partnerlussuhteid ning võrgustikke;
 • On õppeprotsessi käigus täiendanud oma digipädevusi ning mõistab nende olulisust.

Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Sihtgrupp vabatekstina: Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning Elukestva õppe strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Alustavateks koolijuhtideks loetakse antud programmi kontekstis üldharidus- ja kutse koolide direktoreid, kes on esimest korda selles ametis ning programmi kandideerimise hetkeks pole ametis oldud aeg ületanud 12 kuud.
Eesmärgid: 1. Eesmärk osalejate tasandil
Programmi osalejad mõistavad oma rolli õppimise juhina
ning omavad teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis
on vajalikud tõhusaks koolijuhtimiseks. Nad on pühendunud kooli arendamisele keskkonnana, mis
toetab maksimaalselt õppijate arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.
2. Eesmärk kooli pidajate tasandil
Kooli pidajad on programmist teadlikud ja väärtustavad seda, tundes uhkust selle ü le, et nende
piirkonna koolijuht programmis osaleb. Kooli pidajad kogevad programmist tulenevat lisaväärtust ning
näevad selles praktilist tuge oma piirkonna õpilastele parima võimaliku hariduse tagamisel.
3. Eesmärk ühiskonna tasandil
Programm äratab ühiskonnas positiivset tähelepanu ja seda väärtustatakse kõrgelt kui algatust, millel
on oluline positiivne mõju Eesti hariduse kvaliteedi hoidmisele ja tõstmisele. Programmi tu lemusena
muutub koolijuhtimine populaarsemaks ja teadlikumaks valikuks – koolijuhtimine on oluline ning
koolijuhtide arengusse investeeritakse.
Sisukirjeldus:

Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

Juhtivkoolitajad: Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal (Edison OÜ`st)

Õpisündmuse teemad:

I Tööõigus, töösuhted. Õppekava koostamine 25.-26.08.2016 

II Kooli visioon ja väärtused. Kooli rahastamine. Mentorluseks valmistumine 28.-29.09.2016

III Strateegia juhtimine ja inimeste juhtimine kooli kontekstis 20.-21.10.2016

IV Tööõigus, töösuhted. Õppekava koostamine 16.-17.11.2016

V Suhtlemisoskused. Hariduse mõõtmine 8.-9.12.2016

VI Londoni koolide külastus 22.-27.01.2017

VII Meeskonna juhtimine. Muudatuste juhtimine meeskonnas 16.-17.02.2017

VIII Coachiv juhtimine 30.-31.03.2017

IX Ajajuhtimine. Avalik esinemine 20.-21.04.2017

X Motivatsiooni juhtimine. Süsteemne lähenemine koolile ja arengule 18.-19.05.2017

XI Lõpuseminar 27.-28.06.2017

Õppevorm: auditoorne
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Juhtimine ja haldus
Korraldav asutus: SA Innove
Projektijuht: Ulla Kamp, ulla.kamp@innove.ee
I Tutvumine ja meeskonnatreening - Üldinfo
Sisukirjeldus: Meeskonnatreening- Ingmar Elm, Erik Rüütel
Muutunud õpikäsitus- Kristi Vinter- Toomas Kruusimägi
Koolijuhi muutunud roll
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: Päevakava:
25. august 2016
10.30 – 11.00 Saabumine Verevi Motelli ja tervituskohv/-tee
11.00 – 12.30 Tutvumine, sissejuhatus programmi ning koolituspäeva. Sissejuhatav osa meeskonnatreeningusse.
12.30 – 13.00 Lõuna
13.00 – 17.00 MAD Trail
17.00 – 17.30 Paus kerge einega
17.30 – 20.30 Tagasiside ja analüüs meeskonnatööle
20.30 – …. Õhtusöök
NB! Palume osalejatel kaasa võtta looduses liikumiseks vastav riietus ning jalanõud
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 08.00 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.30 MÕK Vinter
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 12.00 MÕK Vinter
12.00 – 12.45 Lõuna
12.45 – 14.15 Kruusimägi – koolijuhi muutunud roll
14.15 – 14.30 Paus
14.30 – 16.00 Kruusimägi – koolijuhi muutunud roll
16.00 – 16.30 Kokkuvõte koolituspäevadest ning edaspidised tegevused/kokkulepped*
II Kooli visioon ja väärtused. Kooli rahastamine - Üldinfo
Eesmärgid: Mentorluseks valmistumine.
Sisukirjeldus: Finantseerimise põhimõtted. Kooli rahastamine- Kadri Maasik
Menteede ettevalmistuskursus- Piret Jamnes, Tiiu Allikvee
Väärtuspõhine juhtimine Rocca Al Mare Kooli näitel- Rein Rebane
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
III Strateegia juhtimine ja inimeste juhtimine kooli kontekstis - Üldinfo
Sisukirjeldus: Inimeste juhtimine kooli kontekstis- Ülle Luisk
Strateegiline juhtimine- Andro Kullerkupp
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00 - 10.30 Saabumine ja tervituskohv/-tee
10.30 - 12.00 Inimeste juhtimine kooli kontekstis. Ülle Luisk, Viljandi Gümnaasiumi direktor
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Juhtimistegevused erinevatel tasanditel
14.30 - 14.45 Paus
14.45 - 16.15 Koolijuht kui õppe-kasvatustöö ja arendustegevuse eestvedaja: juhtimise ja meeskannatöö põhimõtted, värbamine, delegeerimine, tegevuse kontroll, tagasiside, aruandlus
16.15 - 16.30 Paus
16.30 - 18.00 Teema jätkub
18.15 - 19.30 Täienduskoolituste võimalused õpetajatele ja koolijuhtidele. Marju Aolaid, SA Innove Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juhataja
19.30 - 20.00 Õhtusöök
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 08.00 - 09.00 Hommikusöök
09.00 - 10.30 Mis on strateegia ja strateegiline juhtimine? Millised on Sinu kooli strateegilised eesmärgid visiooni saavutamiseks? Andro Kullerkupp, juhtimiskoolitaja, konsultant
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 12.15 Edu definitsioon Sinu kooli kontekstis. Kriitilised edutegurid
12.15 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Eesmärgistamine ja tulemuste mõõtmine
14.30 - 14.45 Paus
14.45 - 16.15 Arendusprojektide kavandamine, rollide ja ülesannete jagamine, tegevusplaan
16.15 - 16.30 Kokkuvõte ja programmi järgmised sammud
IV Tööõigus, töösuhted. Õppekava koostamine - Üldinfo
Sisukirjeldus: Riiklik õppekava- Pille Liblik
Õppekava võimalused ja piirid- Karin Lukk
Koolijuhi õigusruum- Indrek Kilk
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
V Inimeste juhtimine. Strateegia juhtimine. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Hariduse mõõtmine- Aune Valk
Suhtlemisoskuste treening- Imbi Viirok
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
VI Londoni koolide külastus - Üldinfo
Eesmärgid: Muutunud õpikäsituse rakendumine Suurbritannia koolide näitel
Koolijuhi roll muudatuste juhina
BETT hariduskonverentsi külastus
Department for Education külastus
Koolitajad- Matt Hanks, Kieran Osborne
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 30.00 akad. tundi
VII Meeskonna juhtimine. Muudatuste juhtimine meeskonnas. - Üldinfo
Eesmärgid: Meeskonna eestvedamine ja lahenduskeskne muudatuste juhtimine kooli meeskonnas- Ruti Einpalu
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
VIII Coachiv juhtimine. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Coachingu oskused- Imbi Viirok
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
IX Enesejuhtimine - Üldinfo
Sisukirjeldus: Enesejuhtimine- Ain Mihkelson, Merike Kim
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
X Avalik esinemine. Süsteemne lähenemine koolile ja arengule. - Üldinfo
Sisukirjeldus: Avalik esinemine- Indrek Treufeldt
Süsteemne lähenemine koolile ja arengule- Roman Timofejev
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad. tundi
XI Lõpuseminar - Üldinfo
Sisukirjeldus: Lõputööde esitlemised koolijuhi arengu teemal: „Minu edukas õppeaasta“.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 13.00 akad. tundi

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli