A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus

Üldinfo
Maht: 196 akad. tundi
 • Auditoorne: 36 akad. tundi
 • Praktiline: 40 akad. tundi
 • Iseseisev töö: 120 akad. tundi
Hind osalejale: 485.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 •  tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Sihtgrupp vabatekstina: mootorsõidukijuhi õpetajad
Eesmärgid: kujundada A- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused
Sisukirjeldus:
 • Teooriaõpe: A-kat. teooria- ja sõiduõppe korraldamine autokoolis, A-kat. mootorsõidukijuhi väljaõppega seotud õigusaktid, A-kat. sõiduki juhtimise spetsiifika (liiklusohutus, ohutud sõiduvõtted erinevatel teekatetel, juhi riietus ja varustus, sõidukite tehnilised omadused ja tehnoseisund) 
 • Sõiduõpe: praktilised harjutused liikluseks suletud platsil ja linnaliikluses 
 • Praktika autokoolis
 • Iseseisev töö
Õppevorm: auditoorne
Hindamisviisid: eksam
Osalemise eeldus: riiklikult tunnustatud kvalifikatsioon B-kategooria juhtimisõigust taotlevate isikute koolitamiseks
Dokumendi tüüp: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Õppekavarühm: Transporditeenused
Korraldav asutus: Tallinna Tehnikakõrgkool
Projektijuht: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Koolitajad:
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Märksõnad: teooria, sõiduõpe, mootorsõiduki juhi sõiduõpe,

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli