A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja koolitus

General information
Workload: 196 acad/h
 • Classroom: 36 acad/h
 • Practical: 40 acad/h
 • Independent: 120 acad/h
Price: 485.00
Number of participants: 10 To 12 participants
Description
Learning outcomes:
 •  tunneb ohutu liiklemise aluseid, reegleid ja põhimõtteid
 • oskab kavandada ja läbi viia nii teooriaõppe- kui ka sõiduõppetundi
 • oskab õpetada sõiduki tehnilisi eripärasid ja kasutamist ning sõidukitele esitatud tehnilisi nõudeid
Target group description: mootorsõidukijuhi õpetajad
Goals: kujundada A- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused
Description:
 • Teooriaõpe: A-kat. teooria- ja sõiduõppe korraldamine autokoolis, A-kat. mootorsõidukijuhi väljaõppega seotud õigusaktid, A-kat. sõiduki juhtimise spetsiifika (liiklusohutus, ohutud sõiduvõtted erinevatel teekatetel, juhi riietus ja varustus, sõidukite tehnilised omadused ja tehnoseisund) 
 • Sõiduõpe: praktilised harjutused liikluseks suletud platsil ja linnaliikluses 
 • Praktika autokoolis
 • Iseseisev töö
Study form: auditorium
Evaluation methods: eksam
Pre-requisites: riiklikult tunnustatud kvalifikatsioon B-kategooria juhtimisõigust taotlevate isikute koolitamiseks
Document type: Tunnistus
Läbiviimise keel --
Course description group: Transporditeenused
Organizing institution: Tallinna Tehnikakõrgkool
Project manager: Agnes Udumäe, agnes.udumae@tktk.ee, tel: 53411798
Trainers:
 • Sven Kreek (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Keywords: teooria, sõiduõpe, mootorsõiduki juhi sõiduõpe,

Search on study calendar

Back to portfolio