Koolituskalender

Täpsem info
Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
26.08.2019 - 22.10.2019 Keelelise arengu probleemid - õppimisraskuste üks põhjusi kaasavas klassis Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 52 akad. tundi Tartu Ülikool
27.08.2019 - 05.11.2019 Pedagoogiline eestvedamine rühmas Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 50 akad. tundi Tartu Ülikool
01.09.2019 - 30.11.2020 STEM valdkonna õppeainete õpetamine (STEM õpetajate lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamine) Registreerimine avatud kombineeritud Tallinn 832 akad. tundi Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ, TalTech)
11.09.2019 - 11.09.2019 360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 2 akad. tundi SA Innove
16.09.2019 - 29.10.2019 Kõnehilistusega lapsed - potentsiaalsed õpiraskustega lapsed: märkamine ja arengu toetamine Grupp on täis auditoorne Tartu linn 52 akad. tundi Tartu Ülikool
18.09.2019 - 12.12.2019 Õppimist toetavad õppemeetodid Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 78 akad. tundi Tallinna Ülikool
20.09.2019 - 22.11.2019 21. sajandi õpioskuste arendamine põhikooli inglise keele tunnis Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 56 akad. tundi Tartu Ülikool
30.09.2019 - 04.11.2019 Klassiõpetaja loodusõpetuse, tööõpetuse ja kunsti lõimitud ainealaste ja -didaktiliste teadmiste arendamine Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 32 akad. tundi Tartu Ülikool
01.10.2019 - 02.09.2019 Andeka lapse toetamine koolis Registreerimine avatud kombineeritud 52 akad. tundi Tallinna Ülikool
09.10.2019 - 09.10.2019 360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 2 akad. tundi SA Innove
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi