Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
31.03.2020 - 31.03.2020 Avaliku teenistuse eetika juhtidele auditoorne - 8 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
03.04.2020 - 03.04.2020 LEGO WeDo 2.0 baaskoolitus Registreerimine avatud auditoorne Mustamäe linnaosa 8 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
06.04.2020 - 17.06.2020 CAD programmi Solid Edge algkursus Registreerimine avatud auditoorne Kesklinna linnaosa 90 akad. tundi Tallinna Tehnikakõrgkool
06.04.2020 - 07.06.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: loodusained ja inimeseõpetus Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
06.04.2020 - 07.06.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: kunsti- ja tehnoloogiaained ning kehaline kasvatus Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
06.04.2020 - 07.06.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine aineõpetajale: keel ja kirjandus, võõrkeeled, ajalugu ja ühiskonnaõpetus Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
06.04.2020 - 07.06.2020 Digivõti: Õppija digipädevuse toetamine lasteaia- ja klassiõpetajale Registreerimine avatud veebipõhine - 39 akad. tundi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
07.04.2020 - 08.04.2020 Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus auditoorne Tartu linn 16 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
08.04.2020 - 08.04.2020 Ohtude ja süütegude ennetus auditoorne Tartu linn 7 akad. tundi Sisekaitseakadeemia
08.04.2020 - 08.04.2020 360° tagasiside meetodi praktiline seminar haridusasutuse juhi hindamiseks Registreerimine avatud auditoorne Lasnamäe linnaosa 2 akad. tundi SA Innove
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi