Täienduskoolituste infosüsteem Juhan

Täienduskoolituste kalendris on õpisündmusi paljudelt korraldajatelt paljudele sihtgruppidele. 21. sajandil õpime terve elu: mida Juhan ei õpi, seda Juhan ei tea!

  • Registreeritud kasutajana on Sul ligipääs õpisündmuse infole ja lõpudokumendile, registreerimata kasutajal seda võimalust ei ole.

Teatud rollide puhul on süsteemi funktsionaalsuste kasutamine ilma kasutajakontot omamata võimatu. Registreeri end Juhani kasutajaks, kui oled täienduskoolitusasutuse juht, täienduskoolituste osakonna, elukestva õppe keskuse juht (haldur, koolituse kontaktisik), koolitusjuht, täiendusõppe tippspetsialist (koolituste projektijuht, kontaktisik), koolitaja, asutuse juht, ametnik, kelle töös on vaja andmeid täienduskoolituste toimumiste ja osalemiste kohta

Oled oodatud kasutama täienduskoolituste infosüsteemi Juhan registreeritud kasutajana!

- - - - - - - - - - - - - -

Täienduskoolituste infosüsteemi Juhan arendatakse jooksvalt. Igal neljapäeval kl 9-13 võib teenuse töös olla katkestusi arenduste töökeskkonda kandmise tõttu.

Bold tekst

Italic tekst

Väike tekst

  • Unordered list
  • Unordered list


  1. Ordered list
  2. Ordered list